Bài Đăng Gần Đây

Bán tranh sơn dầu nghệ thuật đỉnh cao

Bán tranh sơn dầu

Bán tranh sơn dầu nghệ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực hội họa Một phòng tranh nhỏ trên phố Hoàng Ngân với cái tên phòng tranh “Bức tranh cuộc sống” do một hội nhóm họa sỹ chuyên nghiệp thành lập. Phòng tranh với rất nhiều bức tranh về các thể …

Read More »

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Rời Chính Trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường trong bộ vest đen, đeo cravat xanh bắt chặt tay Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân trước khi nhận bó hoa từ biệt. Thông tin về kết quả bỏ phiếu đã được công bố chiều 6/4/2016 cho biết có 418 phiếu tán …

Read More »